Visió de ciutat: el futur que volem

Ilustración Visión de ciudad

Santa Coloma de Gramenet és una ciutat que treballa d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per l'ONU i compromesa amb els 10 Objectius Estratègics de l'Agenda Urbana Espanyola, que camina cap a un futur en clau de sostenibilitat, resiliència, inclusió i innovació. Per això l'AUSCG fixa 4 grans reptes que marquen el camí que cal seguir, 14 línies estratègies que els despleguen, amb 14 accions tractors associades, i un total de 64 accions en cartera a desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini.

Aquests 4 grans reptes són:

Com ho aconseguim?

Estrategias:

14 líneas estratégicas

La cartera de acciones previstas en el Plan de Acción de la AUSCG, responden a un total de 14 líneas estratégicas que despliegan los 4 retos que conforman la visión de futuro. 

A través de estas líneas estratégicas se marca una dirección a seguir, así como su temática asociada identificada a través de hashtag (#) los cuales indican qué temas clave se abordan. 

De este modo se pretende facilitar la lectura y comprensión de los objetivos que se persiguen con cada acción, para poder tener una perspectiva global y coherente del Plan de Acción. 

Esquema líneas estratégicas

Accions

Accions tractores

El Pla d'Acció de l'AUSCG inclou un total de 64 accions que es desenvoluparan a curt, mitjà i llarg termini. Es tracta d'un conjunt d'accions de caràcter i abast diferent, per la qual cosa se n'han seleccionat 14 que es poden convertir en motor del canvi desitjat.

Les 14 accions tractores responen a les 14 línies estratègiques a seguir i han estat seleccionades per disposar de certs atributs que les distingeixen:

Consens. Disposen d´un ampli suport entre ciutadania, agents socials i representants polítics.
Viabilitat. Es troben en un punt de més maduresa i garantia de finançament.
Innovació. Disposa d'elements innovadors en el disseny i l'execució.
Impacte. S'enfoquen a un nombre més gran d'objectius estratègics de l'Agenda Urbana Espanyola.
Horitzontalitat. Incorporen criteris d?igualtat d?oportunitats i sostenibilitat ambiental.
Abast. Incideixen sobre un alt grau de cobertura de població.
Sinergies. Té sinergies amb altres polítiques o instruments dintervenció pública.
Oportunitat. S'alineen amb el Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència facilitant la captació de fons Next Generation EU.

Quines són?