En marxa els tallers del procés participatiu de l’Agenda Urbana

L’Ajuntament ha endegat un procés participatiu amb la ciutadania per l’elaboració de l’Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet.

La ciutat ha rebut ajuts per potenciar la seva modernització i progrés a través dels Fons Next Generation de la Unió Europea. Una de les accions que es durà a terme amb el suport d’aquest finançament comunitari serà l’elaboració de l’Agenda Urbana Europea de Santa Coloma de Gramenet (AUSCG).

Per a la configuració d’aquest important document estratègic i dels plans que se’n derivaran, s’han posat en marxa els treballs de diagnosi que permetran tenir una visió aprofundida de les necessitats de la ciutat. En aquesta diagnosi, la participació ciutadana és fonamental per copsar amb el veïnatge l’estat de les polítiques ja existents i aquelles que la ciutadania considera que caldria incloure en l’AUSCG.

Aquesta participació ciutadana es concretarà en 3 tallers al Centre Pompeu Lab (c/ Pompeu Fabra, 22),

Propers tallers:

• 31 de maig (18 h). Sota l'epígraf "Ciutat participada" es tractaran temes derivats dels objectius estratègics “era digital”, “instruments de la societat del coneixement”, “smart cities”, “administració electrònica”, etc.

Tota la informació sobre els diferents tallers a: www.gramenet.cat/agendaurbana