Què és l'Agenda Urbana?

L' Agenda Urbana és una eina de planificació estratègica per potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització. És un document estratègic, sense caràcter normatiu, que persegueix aterrar a escala local els Objectius de Desenvolupament Sostenible contemplats a l'Agenda 2030, aprovada per les Nacions Unides el 2015.

Aquest full de ruta vol fer de la nostra ciutat un espai de convivència amable, acollidor, saludable i conscienciat. Constitueix una veritable eina perquè tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels diferents camps d'actuació.

Quins objectius persegueix?

TERRITORI PAISSATGE I DIVERSITAT

MODEL URBÀ

CANVI CLIMÀTIC

GESTIÓ DE RESIDUS I ECONOMIA CIRCULAR

MOBILITAT SOSTENIBLE

COHESIÓ SOCIAL

MODELS PRODUCTIUS I ECONOMIA URBANA

HABITATGE

TRANSICIÓ DIGITAL

INSTRUMENTS, GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA