Santa Coloma de Gramenet obté el finançament per a la rehabilitació integral i sostenible del Pavelló del Raval

Els fons assolits aportaran més de 2,7 milions d'euros per a la rehabilitació total de l'equipament esportiu i la millora pel que fa a la seva eficiència energètica. El nombre d'usuaris potencials que es beneficiaran de la intervenció s'estima en 25.000 persones, població dels barris als quals dona servei, per la qual cosa es considera que l'actuació tindrà un impacte elevat per a l'entorn, el barri i el conjunt de la ciutat.

Imatge virtual del Pavelló del Raval un cop executat el projecte de rehabilitació i millora energètica.

Santa Coloma de Gramenet ha aconseguit fons per al finançament del projecte de rehabilitació integral i millora de l'eficiència energètica del Pavelló del Raval mitjançant el Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); una subvenció a projectes locals convocada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En concret, els fons assolits per al projecte colomenc cobriran el 100% de la part energètica de l'equipament amb una aportació d'1.934.335 euros i el 85% de la constructiva amb una aportació de 781.817 euros, que sumats als fons propis suma un total d'inversió destinada a aquesta actuació de 3.624.506 euros.

El projecte

El pavelló esportiu del Raval és un equipament públic municipal edificat el 1995 amb 2.686 m² construïts distribuïts en dos nivells. L'edifici s'ubica en una posició central dins del Parc dels Pins, que constitueix el principal espai públic i zona verda al dens barri del Raval, amb un índex de vulnerabilitat urbanística, social i econòmica dels més elevats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La proposta d'intervenció se centra principalment a aconseguir un edifici autosuficient energèticament o de consum gairebé nul mitjançant mesures passives (renovació completa de l'envolupant tèrmica) i mesures actives (producció d'energia solar fotovoltaica i modificació d'instal·lacions per reduir el consum).

Simultàniament, es busca fer reivindicar l'edifici i millorar-ne la integració a l'entorn mitjançant estratègies de naturalització (façanes verdes) que incrementen el verd urbà i la biodiversitat i contribueixen a reduir l'efecte illa de calor i l'harmonització en l'ús de materials i colors.

Aquestes actuacions es complementen amb millores funcionals, d'accessibilitat, habitabilitat i conservació per adaptar l'edifici a la normativa i estàndards actuals.

Accessibilitat

L'edifici es transforma en un equipament inclusiu, adaptat a persones amb diversitat funcional mitjançant la instal·lació d'un ascensor i la millora quant a recorreguts i senyalització.

Innovació

La intervenció suposa un estalvi energètic del 98%. Amb la producció d'energia solar fotovoltaica es cobreix el 100% de la demanda energètica de l'edifici per a ACS (aigua calenta sanitària) electricitat, enllumenat, ventilació i calefacció.

Amb l'energia produïda sobrant està previst constituir Comunitats Energètiques amb altres edificis municipals situats a menys de 500 m, seguint criteris horaris i de compatibilitat.

Des del punt de vista constructiu, es faran servir preferentment sistemes constructius en sec i prefabricats i aïllants procedents de material reciclat, així com materials amb etiquetatge de proximitat i segells ecològics, tant com a pintures sense components orgànics volàtils.

En definitiva, es tractarà d'un equipament amb caràcter exemplaritzant que fomenta la biodiversitat i contribueix a la reducció de l'efecte illa de calor, i que formarà part de la xarxa de refugis climàtics de la ciutat i fomentarà el transport sostenible amb la càrrega de vehicles elèctrics de la flota municipal, a més de la ubicació d'aparcaments segurs per a bicicletes.

La intervenció incorpora solucions sostenibles a la línia de la Nova Bauhaus Europea i contribueix a les prioritats del PRTR (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) i al conjunt de la ciutat.