Signat un Conveni per desenvolupar l'Agenda Urbana local

L'Ajuntament i el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana han signat els protocols pel desenvolupament de l'Agenda Urbana a Santa Coloma de Gramenet.

L'Ajuntament haurà de redactar i aprovar el seu Pla d'acció de l'Agenda Urbana d'acord amb el compromís adquirit pel govern d'Espanya sobre l'Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l'Agenda Urbana per a la Unió Europea.

El desplegament d'aquest Pla d'acció suposa per a Santa Coloma el salt definitiu cap
a una ciutat més habitable, verda, social i amb una mirada netament feminista. L'Agenda Urbana local consolidarà les polítiques de cura de la biodiversitat, tenint com
a nucli la recuperació del Riu Besòs i la seva integració amb el parc de Can Zam
i la Serralada de Marina.

La mobilitat sostenible, la regeneració urbana i la rehabilitació del parc d'habitatges, en la línia de dignificar l'espai públic i prevenir les vulnerabilitats socials, seran també eixos d'aquesta Agenda Urbana, que serà considerada un projecte pilot, com a bona
pràctica i experiència transferible a altres municipis.